Egyetlen Istenünk van


Jézusról még a pogány ókori történet írók is tudnak:

Tacitus és Suetonius római történészek, Josephus zsidó történész.

De leghitelesebben a Biblia számol be róla.


Teljesen ember volt:

Emberi testben élt:

elfáradt (János 4:6),

éhes volt (Máté 4:2).


Emberi érzelmei voltak:

harag (Márk 11:15-17),

szeretet (Márk 10.21),

szomorúság (János 11:32-36)


Átélte azt, amit más emberek:

kísértés érte (Márk 1:13),

tanult (Lukács 2:46-52),

dolgozott (Márk 6:3),

engedelmeskedett (Lukács 2: 51)


Több volt mint „nagy ember és vallási tanító"?


Önmagáról szóló tanítása:

„Én vagyok az élet kenyere.” (János 6:35)

„Én vagyok a világ világossága.” (János 8:12)

„Én vagyok a feltámadás és az élet.” (János 11:25-26)

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (János 14:6)

„Az én országom” (Lukács 22:30)

„Jöjjetek énhozzám” (Máté 11:28-29)

„Kövess engem” (Márk 1:17-től)

„Fogadjatok be engem -fogadjátok be Istent.” (Máté 10:40; Márk 9:37)

„Aki látott engem, látta Istent.” (János 14:9)

Azt igényli, hogy az emberek Őt szeressék a legjobban. (Máté 10:37; Lukács 14:26)


Közvetett állításai:

Megbocsáthatja a bűnöket. (Márk 2:5)

Meg fogja ítélni a világot. (Máté 25:31-32)


Közvetlen kijelentései:

Ő a Messiás (Márk 14:61-62), Ő Isten Fia (Márk 14:61),

Ő a Fiúisten „...mielőtt Ábrahám volt, én vagyok” (János 8:58),

„Én Uram és én Istenem!” (János 20:28)

„Istennek állítja magát” (János 10:33)


„Egy olyan ember, aki valóban csupán ember volt, és olyan dolgokat mondott mint Jézus, nem nagy erkölcsi tanító, hanem vagy őrült - ugyanolyan szinten, mint aki főtt tojásnak képzeli magát –vagy maga a pokol ördöge. Döntenünk kell. Ez az ember vagy Isten Fia volt és ma is az, vagy sültbolond, esetleg valami még rosszabb... De ne álljunk elő olyan leereszkedő butasággal, hogy nagy tanító volt, de csak ember! Ezt a lehetőséget szántszándékkal nem hagyta meg nekünk Jézus.”

C. S. Lewis

Forrás: refkossuthter.hu


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Viragszirom Pinterest
  • Viragszirom Facebook